Clean Beach

ua


"Чистий берег" і "Чистий ліс" є екологічними волонтерськими напрямами загальної програми Social Harmony GREEN, яка спрямована на екологічне виховання людей, здійснення перевірки на забрудненість прибережних зон річок, морів, лісів та очистку цих місць. Програма передбачає у своїй реалізації взаємодію місцевого бізнесу, влади і громадськості на певній території.

Напрями "Чистий берег" і "Чистий ліс" включають у себе два етапи: Екологічний патруль та Екологічний десант. Екологічний патруль — це організований, попередньо спланований вихід прихильників Social Harmony за наперед визначеним маршрутом з метою виявлення осередків забруднень на досліджуваній території. Екологічний десант — це організований вихід прихильників Social Harmony за наперед визначеним маршрутом або в певне місце з метою ліквідації осередків забруднення на дослідженій території. 
ЗМІ про одну з акцій на відео: 
http://atr.ua/#!archive&video=2013-07-15-22-20-11-9869299

ru


"Чистый берег" и "Чистый лес" являются экологическими волонтерскими направлениями общей программы Social Harmony GREEN, которая направлена на экологическое воспитание людей, осуществление проверки на загрязненность прибрежных зон рек, морей, лесов и очистку этих мест. Программа предполагают в своей реализации взаимодействие местного бизнеса, властей и общественности на определенной территории.

Программы Чистый берег и Чистый лес включают в себя два этапа: Экологический патруль и Экологический десант. Экологический патруль — это организованный, предварительно спланированный выход сторонников Social Harmony по заведомо определенному маршруту с целью обнаружения очагов загрязнений на исследуемой территории. Экологический десант — это организованный выход сторонников Social Harmony по заведомо определенному маршруту или в заведомо определенное место с целью ликвидации очагов загрязнения на исследованной территории.
СМИ об одной из акций на видео:
http://atr.ua/#!archive&video=2013-07-15-22-20-11-9869299
 

 

en

CLEAN BEACH and CLEAN WOOD  are voluntary projects of an environment program Social Harmony GREEN, which aimed on ecological education of people, checking pollution of riversides, seasides, woods and cleaning of those places. In its realization the programs anticipate cooperation of the local business, administrative powers1 and community at the specific territory.

CLEAN BEACH and CLEAN WOOD projects include two steps: Ecological Patrol and Ecological Landing. Ecological Patrol – is organized, preliminary planned coming out of the Social Harmony well-wishers to the preliminary appointed route with the aim of pollution centre detection at the researched territory.Ecological Landing – is organized coming out of the Social Harmony well-wishers to the preliminary appointed route or to the specific place with the aim of liquidation of pollution centre at the researched territory.

 

Добавить комментарий